Szukamy pośredników finansowych do współpracy

Gwarantujemy atrakcyjny system wynagrodzeń dla naszych agentów.

Nowoczesne narzędzia

Otrzymasz od nas dostęp do prostego i intuicyjnego systemu rejestrowania umów do analizy. Gwarantujemy pełne przeszkolenie oraz wsparcie na każdym etapie współpracy.

Innowacyjny model współpracy

Błyskawiczna analiza umów kredytowych. Wygodny proces podpisywania umów z Klientami: (elektronicznie lub tradycyjnie). Umożliwiamy pracę zdalną bez kontaktu osobistego z Klientem. Bez papierowej dokumentacji.

współpraca dla pośredników finansowych

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Jakie umowy kredytowe nas interesują?

Atrakcyjne wynagrodzenie

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

DLACZEGO WARTO?

umowy kredytów gotówkowych lub konsolidacyjnych, które są obecnie w trakcie spłaty, zawarte nie wcześniej niż w 2012 roku (2012-2022).

umowy kredytów zamkniętych w ostatnich 12 miesiącach lub takie w których minęło nie więcej niż 12 miesięcy od momentu otrzymania przez Klienta zwrotu prowizji.

Jak to działa?

sprawdzamy bezpłatnie czy przesłana do analizy umowa kredytowa nadaję się pod sankcję kredytu darmowego

Dlaczego warto?

Klient otrzyma zwrot wszystkich kosztów zapłaconych do Banku - również odsetek (przeczytaj poniżej o darmowym kredycie)

KREDYT ZAMKNIĘTY
KREDYT W TRAKCIE SPŁATY

brak kosztów początkowych dla Klienta

UWAGA

Klient otrzyma zwrot kosztów zapłaconych obecnie. Następnie będzie spłacał kredyt bez odsetek i innych kosztów (darmowy kredyt) - przewiduje się, że rata z tego tytułu spadnie o około 50%

Szukamy pośredników finansowych

do współpracy

Czym jest kredyt darmowy?

Przez pojęcie kredyt darmowy rozumiemy kredyt konsumencki od którego nie trzeba będzie ponosić żadnych kosztów (zarówno prowizji, opłat przygotowawczych, kosztów ubezpieczenia jak również odsetek) pod warunkiem, że zostanie on spłacony w terminie (a więc umowa nie zostanie wypowiedziana w skutek nieterminowych spłat Klienta).


Inne znaczenie kredytu darmowego wynika wprost z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Mowa jest o sytuacji w której kredytodawca (bank lub SKOK) dokona naruszenia w/w ustawy. Naruszenie będzie niekorzystne dla Banku.

Klient może bowiem płacić kredyt w takiej sytuacji bez odsetek i kosztów pozaodsetkowych takich jak: prowizja, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie. Jeżeli kredyt został już spłacony to Klient będzie uprawniony do odzyskania wszystkich poniesionych kosztów.

  • Bezpłatna analiza umów kredytowych
  • Brak kosztów początkowych dla Klienta
  • Działamy na terenie całego kraju
  • Budujesz pasywne wynagrodzenie
  • Zarabiasz ponownie na swoim portfelu Klientów
  • Dostarczasz Klientom dodatkowe pieniądze

Przykładowe naruszenia kwalifikujące do sankcji kredytu darmowego

błędne oznaczenie całkowitej kwoty kredytu (w tym zakresie nadal zdarzają się błędy m.in. niektórzy kredytodawcy uwzględniają w całkowitej kwocie kredytu kredytowaną prowizję)

błędne oznaczenie stopy oprocentowania kredytu (co może być skutkiem nieuprawnionej praktyki naliczania odsetek od kredytowanej prowizji)

brak informacji o prawie do bezpłatnego otrzymania w każdym czasie harmonogramu spłaty kredytu

błędne oznaczenie kosztów kredytu, a także warunków, na jakich koszty kredytu mogą ulec zmianie np. na skutek wcześniejszej spłaty kredytu

błędne oznaczenie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jego zmiany czy też innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu

błędne oznaczenie prawa odstąpienia od kredytu np. nienależyte opisanie sposobu, według którego konsument może odstąpić od umowy kredytu

Sytuacji, w których można odwołać się do sankcji kredytu konsumenckiego, jest o wiele więcej, jednak wymienione wyżej zdarzają się najczęściej. Jeśli masz wątpliwości, czy Ty również możesz odwołać się do sankcji kredytu darmowego, koniecznie skorzystaj z pomocy ekspertów i upewnij się, jakie masz możliwości!

Jak to działa?

PROSTE ZASADY

Analiza

Analizujemy umowę kredytową i przedstawiamy ci korzyści dla Klienta

Przedstawiasz Klientowi ofertę wraz z wyliczeniem korzyści

Oferta dla Klienta

Klient podpisuje umowę zdalnie poprzez e-mail lub tradycyjnie

Umowa

PRZYKŁADY

Jak to wygląda w liczbach?

Nazwa Banku: Alior Bank

Kwota kredytu: 205 000 zł

Kwota odsetek: 48 000 zł - do zwrotu

Kwota prowizji: 6 000 zł - do zwrotu

43 000 zł

12 000 zł

Korzyść dla Klienta:
dodatkowe umorzenie odsetek oraz prowizji w wysokości:

Nazwa Banku: Getin Bank

Kwota kredytu: 105 000 zł

Kwota odsetek: 34 000 zł - do zwrotu

Kwota prowizji: 3000 zł - do zwrotu

Korzyść dla Klienta:
dodatkowe umorzenie odsetek oraz prowizji w wysokości:

KONTAKT

Czekamy na twoje zgłoszenie

Wiedza

Klient otrzymuje pieniądze, których często się nie spodziewa. Partner buduje swój wizerunek i profesjonalizm w oczach Klienta pomagając Klientowi odzyskać pieniądze.

Prowizja

Partner zarabia pieniądze, która nie są zależne od BIK, oceny kredytowej Klienta. Każdą umowę kredytową warto wysłać do analizy.

Bezpieczeństwo

Brak opłat wstępnych dla Klienta. Klient nie ponosi żadnego ryzyka z tytułu dochodzonej wierzytelności od Banku.

© 2022 sankcjakredytu.pl

Polityka prywatności